Organisations- og personaleudvikling

Hvem er vi?

B-M Innovation er en konsulentvirksomhed med kompetencer inden for organisations- og personaleudvikling.

Virksomhedsinformation

B-M Innovation

Broholms Allé 14

2920 Charlottenlund

Tlf.:    39 63 18 73

Mobil: 61 28 18 73

b-m@mail.tele.dk

 

CVR nr. 304 627 93

 

                                                                        

  

                                         

 

B-M Innovations forretningsgrundlag bygger på initiativtageren Jørgen Brandt-Møllers praktiske erfaring med alle aspekter inden for organisationsudvikling, generel ledelse og administration. Denne erfaring er opnået som administrerende direktør inden for detailhandel og servicevirksomhed samt som administrationschef for det danske datterselskab af en international koncern.  Endvidere har hans erfaring 

som HR-chef i både Danmark og Sverige sammen med en HD-uddannelse fra CBS i København skabt en stor indsigt og forståelse inden for alle Human Resource-disciplinerne: rekruttering, medarbejder-udvikling og fastholdelse, personale-administration samt coaching.

 

 

 

 • Organisationsudvikling    

 

Vi kan tilbyde hjælp til udarbejdelse og vedligeholdelse af vision, mission og strategier. Formålet vil være at få hele virksomheden til at arbejde i samme retning gennem synliggørelse af fælles mål.

 

Vi kan hjælpe med udvikling af administrative processer, herunder effektivisering af forretningsgange, procedurer og retningslinier.

 

Endvidere har vi ekspertise inden for udvikling og auditering af standarder.

 

 • Kurser

 

Vi kan tilbyde virksomheds-specifikke kurser inden for ledelse og salgstræning.

 

 

 • Personaleforhold

 

I perioder med høj beskæftigelse bliver det specielt nødvendigt for firmaer at sikre systemer og forhold til fastholdelse af deres medarbejderstab. Vi kan i denne forbindelse tilbyde hjælp til udvikling af fastholdelsessystemer som f.eks. bonusordninger og andre tiltag til forbedring af medarbejdertilfredsheden.

 

 • Rekruttering

   

  Rekrutteringsprocessen er en tidskrævende og vanskelig proces, hvor den kompetente med-arbejder skal findes og det samtidig skal sikres, at hun eller han komplementerer de øvrige medarbejdere og kan bidrage til det gode samarbejde. Også her kan vi stille vores ekspertise til rådighed i hele processen.

   

   

   

 • Copyright 2007 b-m-innovation.dk  

  B-M Innovation